15 Temmuz 2013 Pazartesi

MUHAMMED (A.S.) NEBİLER SERVERİ


Muhammed Nebîler Serveri

Ol âlem fahri Muhammed nebîler serveridir.
Ver salâvât aşk ile ol günahlar eritir.

Hakk anı övdü yarattı sevdi habîbim dedi.
Yer yüzünde cümle çiçek Mustafâ’nın teridir.

Cebrâîl da’vet kılınca mi’râca Muhammed’i,
Mi’râcında dilediği ümmetinin varıdır.

Sen ana ümmet olagör o seni mahrûm komaz.
Her kim anın ümmetidir sekiz cennet yeridir.

Her kim anın sünnetiyle farzını kâim tutar.
Ne diyem ki âkıbet soru hesaptan berîdir.

Suçlu suçsuz günâhkâr şefâat andan umar.
Ol cehennemde yananlar münkirin inkârıdır.

Yunus Emrem işbu sözü cân içinden söyledi.
Söyleyen bîçâre Yunus Tapduk Emre’m sırrıdır.

Yunus EMRE Hz. (k.s)

(Görselde yazan; Canım Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem )


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder