5 Haziran 2013 Çarşamba

MİRAÇ HADİSESİ İLE İLGİLİ BAZI HADİSİ ŞERİFLER“Resulullah (sav), beş vakit namazla gönderilince, Hz. Musa aleyhisselam kendisine: “Rabbine dön! Daha da azaltmasını talep et. Çünkü, Beni İsrail’e iki namaz farz etmişti, onları kılmadılar!” dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Rabbime tekrar dönüp daha da hafifletmesini istedim. Rabb Teala şu cevabı verdi: “Semavat ve arzı yarattığım zaman ben sana ve ümmetine elli vakit namaz yazmıştım. Öyleyse elli olan beştir. Sen ve ümmetin bunları kılın!” Böylece anladım ki, bu beş vakit namaz Rabbim Teala’dan kesin bir emirdir. Hemen Hz. Musa’ya döndüm. O yine “Dön!” dedi. Fakat ben, artık geri dönmedim.”
Nesai, Salat 1, (1, 223-224)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “İsra gecesinde Hz. Musa’ya uğradım. Kırmızı kum tepesinin yanındaki kabrinde namaz kılıyordu.”
Müslim, Fezail 164, (2375); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 16, (3, 215)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Miraca çıkarıldığım gece bana iki kadeh getirildi, birinde şarap diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: “Seni fitrata irşad eden Allah’a hamd olsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı” dedi.”
Nesai, Eşribe 41, (8, 312); Buhari, Eşribe 1; Müslim, İman 272, (168)

Resulullah (sav)’ın Mirac’a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: “Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır.”
Buhari, Bed’ül-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menakıbu’l-Ensar 42; Müslim, İman 259, (162); Tirmizi, Salat 1

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mirac sırasında İbrahim (as)’le karşılaştım. Bana: “Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir.”
Tirmizi, Da’avat 60, (3458)

Rabbim, sadece bu geceyi değil, her geceyi Miraç bilme şuuru lutfetsin. Lutfetsin ki; nefsi alçatıp tevbeye yaklaşarak, affa mazhar olalım...

Dua etmeye üşenmeyiniz,

Dua etmede istediklerinizi kısmayınız, zira istediğiniz ALLAH AZZE ve CELLE herşeye kadirdir.

Duayı samimi ve riyasız bir kalp ile yapınız. Siz kendinizi ALLAH'a ne kadar yaklaştırırsanız, emin olunuz ki, ALLAH size daha da yaklaşır.

Rabbim Yâr ve yardımcımız olsun, selam ve dua ile...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder