24 Mayıs 2013 Cuma

İMAN NELERİ GEREKTİRİR NELERİ GETİRİR..?

Enes İbnu Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: 

Biz mescidde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'le birlikte otururken, devesine binmiş olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini ıhıp bağladıktan sonra: "Muhammed hanginizdir?" diye sordu.

Biz: "Dayanmakta olan şu beyaz kimse" diye gösterdik. (Nesâî'deki Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)'ın rivayetinde: "Şu dayanmakta olan hafif kırmızıya çalan renkteki kimse" diye tasvîr mevcuttur.)

Adam: "Ey Abdulmuttalib'in oğlu!" diye seslendi. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Buyur seni dinliyorum" dedi. 

Adam: "Sana birşeyler soracağım. Sorularımda aşırı gidebilirim, sakın bana darılmayasın" dedi. 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Haydi istediğini sor!"

Adam: "Rabbin ve senden öncekilerin Rabbi adına soruyorum: Seni bütün insanlara peygamber olarak Allah mı gönderdi?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Kasem olsun evet!"

Adam: "Allahu Teâla adına soruyorum: Gece ve gündüz beş vakit namaz kılmanı sana Allah mı emretti?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah'a kasem olsun evet!"

Adam: "Allah adına soruyorum, senenin şu ayında oruç tutmanı sana Allah mı emretti?" 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah'a kasem olsun evet!"

Adam: "Allahu Teâla adına soruyorum: Bu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı Allah mı sana emretti?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah'a kasem olsun evet!"

Bu soru-cevaptan sonra adam şunu söyledi: "Getirdiklerine inandım. Ben geride kalan kabîlemin elçisiyim. Adım: Dımâm İbnu Sa'lebe'dir. Benu Sa'd İbni Bekr'in kardeşiyim."
(Bunu beş kitap rivayet etmiştir. Metin Buhârî'den alınmıştır). 
_____________________________________________________

Müslim'in rivayetinde şöyle denir: "Bir adam geldi ve şöyle dedi: 
"Bize senin gönderdiğin elçi geldi ve iddia etti ki sen Allah tarafından gönderildiğine inanmaktasın."

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Doğru söylemiş" dedi. 

Adam tekrar: "Öyleyse semayı kim yarattı?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah!" dedi. 

Adam: "Peki bu dağları kim dikti ve içindekileri kim koydu?" dedi. 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Allah!" dedi. 

Adam: "Peki semayı yaratan, arzı yaratan ve dağları diken Zât adına söyler misin, seni peygamber olarak gönderen Allah mıdır?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Evet!" dedi. 

Adam: "Elçin iddia ediyor ki biz gece ve gündüz beş vakit namaz kılmalıyız, bu doğru mudur?" 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Doğru söylemiştir!" 

Adam: "Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?" 

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Evet!" dedi. 

Adam sonra zekâtı, arkasından orucu, daha sonra da haccı zikretti ve bu şekilde sordu. 

Râvi der ki: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de her sualde "Doğru söylemiş" diye cevap veriyordu.

Adam (son olarak) sordu: "Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Evet!"

Adam sonra geri döndü ve ayrılırken şunu söyledi: "Seni hakla gönderen Zât'a kasem olsun, bunlar üzerine hiç bir şey ilâve etmem, bunları eksiltmem de."

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Bu kimse sözünde durursa cennetliktir!"buyurdu.

Buhârî, İlm 6; Müslim, İman 10, (12); Tirmizî, Zekât 2, (619); Nesâî, Siyâm 1, (4, 120); Ebu Dâvud, Salât 23, (486).
_______________________________________________

Hadisi Şerif Kütübi Sitte'de geçen kaynakları belirtilmiş sıhhatli bir hadistir.

İmanla ilgili ana yollar üzerinde durulmuş, imanın gereğinin yapıldığı takdirde Hz.Muhammed Aleyhissselam tarafından Cennet müjdesi belirtilmiştir.

Bir hikaye gibi okuyup geçmek yerine; insan bir tarafa notlar almalı ve kendisindeki eksiklikleri zayıflıkları tedavi ve telafi yoluna gitmelidir.

Bunu bir kişi bile okuyup anlasa ELHAMDULİLLAH deriz...

Selam ve dua ile...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder